Tickets for the 2017 Formula 1 Azerbaijan Grand Prix
Buy now

Dünyada yapılan tüm Formula 1 yarışlarının organizasyonunda ve yapılmasında Mareşaller büyük önem taşıyor. F1 yarışlarında Mareşallere ayrıca "Yarış Yetkilileri" de deniyor. Onların işi F1 pilotlarının güvenliğinin sağlanması ve tüm Mareşal takımının idari organizasyonunda hayati önem taşıyor.

Dünyada Mareşallik hobinin bir türü olarak kabul ediliyor, insanlar çeşitli yarışmalarda Mareşallik yaparak, hem ilginç zaman geçiriyorlar, hem yarışı yakından izleme şansı kazanıyorlar, ayrıca olayların merkezinde olarak etkinliğin bir parçasına dönüşüyorlar.

Azerbaycan'da bu alan yeni olmasına rağmen, Bakü Şehir Halkası İşletme Şirketi tarafından tahsis edilen "Baku Marshals Club" Mareşal faaliyetinin tüm yönlerine ait önlemler oluşturuyor, demeçler ve tatbikatlar düzenliyor, aynı zamanda uluslararası Mareşal Kulüpleri ile de sıkı işbirliği kuruyor.

Mareşaller yerine getirdikleri çeşitli görevlere göre grublara ayrılırlar:

Sektör Mareşalleri

Pist hayali olarak "bölümlere" ayrılır ve her bir sektöre bir Sektör Mareşali ve onun bir veya iki yardımcısı bakıyor. Sektör Mareşalleri pist üzere atandıkları alanda esas yetkili sayılır ve Sektörde yaşanan tüm çalışmalardan sorumludurlar.

Pist Mareşalleri

Pist Mareşalleri Halka boyunca denetim görevlerinde yer alan esas mareşal. Onların birçok görevleri var. Pist mareşalleri yetkililer arasında en çok sorumluluk taşıyan kişilerdir. Onların görevlerine piste girerek tehlikede olan otomobilleri itmek ve kazadan sonra araziyi temizlemek gibi işler dahil. Bu işi görebilmek için azim, takımda çalışmak yeteneği, hoşgörü ve tecrübe isteniyor.

Bayrak Mareşalleri

FİA kurallarına göre, Bayrak Mareşalleri pist boyunca Mareşal Birimlerinde Yarışma katılımcılarını bayrak aracılığıyla bilgilendiren yetkili kişilerdir. Onların başlıca görevleri şoförlerle bayraklar aracılığıyla bağlantı kurarak, onları önde olan tehlike hakkında bilgilendirmek; Kaza anında kendi konumunu koruyarak yolda yaşanan tehlike konusunda diğer Mareşalleri uyarmakla güvenliklerini sağlamaktır.

Dijital Bayrak Mareşalleri

Dijital Bayrak Mareşalleri Halka boyunca uygun konumlarda yerleştirilir, diğer Bayrak Mareşallerinin yaptığı işi yapıyorlar, tek fark şu ki, onlar bayrak yerine displey kullanıyorlar.

Start ve Finiş Mareşalleri

Start ve Finiş Mareşalleri yarışı başlamak ve bitirmek için damalı bayrak, elektronik dönem tabloları ve diğer araçları kullanıyorlar. Onlar Start/Finiş hattında çeşitli bayrakları (Siyah bayrak, mekanik bayrak vs.) göstermek sorumluluğuna sahipler.

Tıp Mareşalleri

Bu hizmete hekim kadrosu (doktorlar, hemşireler, hastabakıcıları vs), ulaşım araçları, acil yardım, yaralıların taşınması, Tıbbi Merkez, iletişim, önceden belirlenmiş özel hastaneler dahil.

Teknik Teftiş Mareşalleri

Bu teftiş mareşalleri günlük olarak her otomobili, aynı zamanda, kazaya uğramış otomobilleri kontrol ederek güvenlik ve uygunluk taleplerine cevap verdiğini belirliyorlar.

Pit Lane ve Takım Dizilişi Mareşalleri

Bu mareşaller her etkinlikten önce Start dizilimini kuruyorlar. Onların görevlerinden biri etkinlik sırasında Pit Lane’deki ulaşım araçlarını ve insanları yönlendirmektir.

Restorasyon Mareşalleri

Bu gruba evakuator otomobillerinin heyeti ve onların yardımcıları dahil. Onların görevi etkinlik sırasında ve etkinlikten sonra bozulmuş ve hareketsiz kalan otomobilleri pistden uzaklaştırmaktır.

İletişim Mareşalleri (veya Gözlemciler)

Bu Mareşaller Gözlemci olarakta bilinirler. Onlar yaşananları gözlemleyip, Yarışa Kontrol odasına özel iletişim kanalları aracılığıyla bilgi aktarıyorlar.

Sınır Mareşalleri

Sınır mareşallerinin esas görevi Halka boyunca zor durumda kalan sürücülere yardım etmek ve onları geç kalmadan Pit Lane’e ulaştırmaktır.

Lojistik ve Mareşal Donanımı

Etkinlik zamanı diğer mareşallerin ihtiyaçlarını kontrol eden mareşaller de var. Onların görevi diğer mareşallerin etkinlikten önce ve etkinlik sırasında yemek, su, büro ürünleri, radyo aygıtlarını ve giyimini sağlamaktır.
YARIŞ SENDEN BAŞLIYOR!

https://www.facebook.com/BakuMarshalsClub/
infobakumarshalsclub.az
(012) 404 13 83 

Baku Marshals Club


2017 yılı Formula 1 Avrupa Grand Prix’ine biletlerin satışı ile ilgili ilk bilgiyi Sen al ve Bakü Şehir Halkası ile ilgili tüm yenilikleri bizden öğren!